Zo begin je een transitie

InfraTrends
15 nov 2018
Lorem Ipsum

Zo begin je een transitie

is het thema van InfraTrends 2018.

Vorig jaar was het thema ‘Samen op voorsprong’ en stond ontmoeten centraal. Dit jaar gaan we een stapje verder. Dat we middenin de energietransitie zitten, de wereld digitaliseert en verstedelijkt, is duidelijk. De volgende stap is om als infrabeheerders gezamenlijk de stap van bewustwording naar cultuurverandering te zetten. Zo begin je een transitie. Daarover gaat Infratrends 2018. Het programma vindt u hier.

Graag tot ziens op 15 november op de Bouwcampus in Delft!

Hieronder het beeldverslag met een impressie van Infratrends 2017. Het was een inspirerende dag met keynotes van Douglas Sicker, Rob Bauer en Derk Loorbach en bijna 200 andere infraprofessionals.

InfraTrends 2017

Gedeelde ambities

Infrastructuurnetwerken hebben elkaar meer dan ooit nodig. Ze raken meer met elkaar vervlochten, zijn afhankelijker van elkaars prestaties en komen elkaar vaker fysiek tegen doordat ruimte schaarser wordt. Tegelijkertijd staan infrastructuren voor dezelfde opgaven. We bevinden ons middenin de energietransitie, verduurzaming staat hoog op de agenda. Bovendien bieden digitalisering en beschikbare data kansen om netwerken slimmer te benutten, maar zorgen ook voor uitdagingen op het gebied van cybersecurity en privacy. Hoe zorgen we ervoor dat onze netwerken in de toekomst altijd voldoen aan de gevraagde capaciteit, gezien de dynamische context waarin we opereren? Deze uitdagingen moeten we niet alleen maar mét elkaar aangaan. Hoe verschillend onze netwerken ook georganiseerd zijn, ze hebben meer gemeen dan we soms denken.

Het verschil maken

Door samenwerking en kennisdeling kunnen we als inframanagers gezamenlijk passende antwoorden vinden op de huidige transitievraagstukken (energietransitie, digitalisering en verstedelijking). Kunnen we ervoor zorgen dat weg-, water-, energie-, spoor-, telecom- en mainportinfrastructuur het ook gezamenlijk goed doen, als één netwerk van vitale infra. En kunnen we synergie creëren tussen eigen opgaven en die van andere infranetwerken. Onze infrastructuren vormen samen één systeem. De eerste stappen zijn gezet, maar hoe kunnen we gezamenlijk nog meer bereiken?

Daarover gaat InfraTrends 2018 op 15 november in Delft.