Binnenkort meer informatie
InfraTrends
15 nov 2018
/

Samen op voorsprong

was het thema van InfraTrends 2017
Het programma voor komende editie op 15 november 2018 is in ontwikkeling. 
De website bevat nog de informatie over 2017, om u een indruk te geven.
Graag tot ziens op 15 november! 

 

 

Infrastructuur gaat om veel meer dan rails, wegen, leidingen, kabels en andere fysieke assets. Het brengt Nederland welvaart en een sterke economie en positie in Europa. Het zorgt voor verbinding met de rest van de wereld. Met infrastructuur kunnen we het verschil maken in verduurzaming, verstedelijking en digitalisering. Door opgaven als deze gezamenlijk aan te pakken, staan we op voorsprong. Daarover ging InfraTrends 2017 op 14 november in Delft. Een inspirerende dag met bijna 200 infraprofessionals.

InfraTrends 2017

Gedeelde ambities

Infrastructuurnetwerken hebben elkaar meer dan ooit nodig. Ze raken meer met elkaar vervlochten, zijn afhankelijker van elkaars prestaties en komen elkaar vaker fysiek tegen doordat ruimte schaarser wordt. Tegelijkertijd staan infrastructuren voor dezelfde opgaven. Digitalisering en beschikbare data bieden kansen netwerken slimmer te benutten, maar ook uitdagingen op het gebied van cybersecurity en privacy. Verduurzaming en energietransitie staan hoog op de agenda, maar een gezamenlijke aanpak is er nog niet. En daarnaast, hoe zorgen we ervoor dat onze netwerken in de toekomst altijd voldoen aan de gevraagde capaciteit, gezien de dynamische context waarin we opereren? Hoe verschillend onze netwerken ook georganiseerd zijn, ze hebben meer gemeen dan we soms denken.

Het verschil maken

Door samenwerking en kennisdeling kunnen we als inframanagers gezamenlijk passende antwoorden vinden. Kunnen we ervoor zorgen dat weg-, water-, energie-, spoor-, telecom- en mainportinfrastructuur het ook gezamenlijk goed doen, als één netwerk van vitale infra. En kunnen we synergie creëren tussen eigen opgaven en die van andere infranetwerken. Onze infrastructuren vormen samen één systeem. En samen hebben we een grote voorsprong als het gaat om toekomstbestendige infrastructuur.

Daarover gaat InfraTrends 2017 op 14 november in Delft. 

Actueel

Een congres van NGinfra en haar partners