In gesprek met bestuursleden

14 nov 2017
15:45

In gesprek met bestuursleden

De aanwezige bestuursleden reageren op de dag en de opbrengsten uit themasessies. Met Ronald Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam), John Voppen (Directeur Operatie, Prorail), Daan Schut (Directeur Assetmanagement, Alliander), Michèle Blom (Directeur-generaal Rijkswaterstaat), Birgit Otto (COO Schiphol Group) en/ of Jelle Hannema (Voorzitter bestuur, Vitens).