Meet de grenzen aan de groei

Meet de grenzen aan de groei

De grenzen waarbinnen geĆÆnvesteerd wordt in infra worden steeds duidelijker en harder. Denk aan de stikstof-begrenzing, de klimaatdoelen, de ambities op circulaire economie en de reguliere economische groeibehoefte. Deze grenzen worden baselines genoemd (in het Nederlands: basislijn), dit zijn de grenzen waarbinnen het moet gebeuren. Er zijn drie categorieĆ«n baselines te herkennen: economische groei, ecologische groei en sociaal-maatschappelijke groei.

Het themacenter Waarde van Infrastructuur werkt hard om effecten van infra op economisch, natuurlijk en sociaal kapitaal te meten. In de salonsessie op InfraTrends geeft het TC een update van wat ze nu aan waardeontwikkeling door infrastructuur weten, brengen ze de grenzen in beeld en gaan ze in gesprek over wat dit betekent voor infrabedrijven.