Kunnen we sturen op waarde?

Kunnen we sturen op waarde?

De slogan van het themacenter Waarde van infra luidt: Meten, richten én sturen op maatschappelijke waarde.

Meten doen we allemaal al regelmatig, denk aan de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. We moeten ook steeds scherper richten, kijkend naar alle afspraken over betrouwbaarheid, kosten, klimaat, grondstoffen, natuur en landschap. Maar écht sturen op maatschappelijke waarde, wat vraagt dat van onze organisaties en bestuurders?