NOVI en de infrasector

21 nov 2019
14:00

NOVI en de infrasector

Nederland zit middenin een aantal grote transities in de fysieke leefomgeving, op het gebied van de energievoorziening, verstedelijking en mobiliteit, de economie en last but not least de aanpassing aan de klimaatverandering. Al die transities hebben hun vertaling in de Nationale Omgevingsvisie, die daarmee ook nadrukkelijk de infrabeheerders raakt. Daarom is Emiel Reiding, directeur van de Nationale Omgevingsvisie, uitgenodigd om tijdens deze sessie op InfraTrends in te gaan op de vraag wat deze transities voor de infrasector gaan betekenen.

Reiding komt naar InfraTrends om te brengen en te halen. Hij wijst erop dat het belangrijk is dat de infrasector begrip heeft van de NOVI, en begrip heeft van de consequenties die het voor ze kan hebben. Infrastructuur raakt namelijk aan bijna elk aspect van het fysiek domein. Tegelijkertijd wil hij begrijpen hoe de infrabeheerders er zelf in staan en wat zij terug willen zien in de NOVI: ‘Ik kan de infrasector wel gaan vertellen hoe belangrijk hun rol in de transities is. Maar eigenlijk zouden zij dit verhaal moeten vertellen’, zo zegt hij.