Beschikbaarheid en Internet-of-Things

14 nov 2017
14:00

Beschikbaarheid en Internet-of-Things

Als infrabeheerders moeten we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de eigen infrastructuur. Onze prestaties worden echter beïnvloed door de prestaties van andere infrastructuren. In een dichtbevolkt en dicht bebouwd land als Nederland is sprake van een sterke vervlechting tussen de verschillende infrastructuren. Op welke wijze raken de activiteiten van de netbeheerders elkaar op een manier dat de beschikbaarheid beïnvloedt wordt en (hoe) kan door samenwerking meerwaarde gerealiseerd worden? Themacenter Beschikbaarheid richt zich onder meer op de wederzijdse afhankelijkheden en de prestaties van netwerken op elkaar, het definiëren van en onderzoek doen naar KPI’s en het verhogen van de beschikbaarheid van infrastructuren. 

Wat heeft een drinkwaterleiding te maken met luchthaven Schiphol? Tijdens de themasessie van het themacenter Beschikbaarheid ontdek je als bezoeker zelf onverwachte relaties tussen infrastructuren die in eerste instantie niets met elkaar te maken lijken te hebben. Welke mogelijkheden zijn er om middels Internet-of-Things-toepassingen verschil te maken als het gaat om beschikbaarheid?

Geleid door onder meer Giel Jurgens (Port of Rotterdam) en Mark de Bruijne (TU Delft).