Datamodelling – pilot A15

14 nov 2017
14:00

Datamodelling – pilot A15

Data over infrastructuur en het veiligstellen van deze data zijn essentieel voor de toekomst van onze infrastructuur. Big data, datastandaardisatie en kwaliteit van data worden steeds belangrijker om analyses en ontwerpbeslissingen op te baseren. Het themacenter Data & Security doet onderzoek naar de integriteit van gegevens, wisselt kennis uit over data(-analyse) en werkt samen aan verbetering van data en dataveiligheid.

In de interactieve sessie van Data & Security staat de pilot A15, als één van de activiteiten van het themacenter, centraal. Elke infrabeheerder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en belang, maar uiteindelijk is het de integrale prestatie die telt. Helemaal als het gaat om een knooppunt van vitale infrastructuur, zoals de corridor. Hoe te komen tot één data- en informatiemodel om integrale prestaties te monitoren en te voorspellen?

Een sessie waarin u zeker niet stil zit; geleid door onder meer Gert Kuilder (Vitens), Herman Meijer (Port of Rotterdam) en Henk Scholten (Geodan).