Groene netwerken

14 nov 2017
14:00

Groene netwerken

De verduurzaming van de samenleving is een uitdaging die uitstekend past binnen de activiteiten van de infrabeheerders. Wij kunnen de duurzame ontwikkeling vanuit de eigen ketenpositie gezamenlijk versnellen door bewust om te gaan met emissiereductie en de migratie naar circulair materiaalgebruik, in samenwerking met leveranciers, te versnellen. Gezien de grote collectieve impact van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, draagt dit direct bij aan significant lagere CO2-uitstoot in Nederland en de kanteling naar een circulaire economie. Dat is Groene Netten, een samenwerking tussen Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT, KPN en ProRail. 

In de themasessie Groene Netten ontdekt u waar u als manager van infrastructuur gezamenlijk met andere infrastructuren verschil kan maken in de verduurzaming van de samenleving.

Geleid door Koen Eising (Alliander).