Responsief omgaan met trends

14 nov 2017
14:00

Responsief omgaan met trends

Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft een levensduur die langer is dan de snelheid waarmee nieuwe (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is de huidige infrastructuur nog wel passend bij toekomstige behoeften van de samenleving? Waar antwoorden op deze vragen nog moeten worden gevonden, neemt de kennis over de fysische leefomgeving zoals klimaatverandering juist toe. Hoe anticiperen we als infrabeheerders op deze kennis? Binnen het themacenter Toekomst Verkennen worden door kennisontwikkeling, toetsing van methoden en technieken, workshops, inventarisaties en publicaties antwoorden gezocht op deze en andere vragen van de toekomst.

Tijdens de themasessie ‘Responsief omgaan met trends’ gaan we in op de vraag hoe verschillende netbeheerders invulling geven aan het begrip responsiviteit. Hoe kun je flexibel en toch betrouwbaar zijn? Wat betekent dit in de praktijk? U wordt actief uitgedaagd zelf met voorbeelden te komen.

Geleid door onder meer Nicky Bruyn (schreef zijn thesis over dit onderwerp), Rian Kloosterman (Vitens) en Vincent de Gooyert (Radboud Universiteit Nijmegen).