Waarde van infra

14 nov 2017
14:00

Waarde van infra

Infrastructuur heeft een veel verderstrekkende invloed op de samenleving dan op basis van de primaire functionaliteit wordt verwacht. Zonder infra geen economie, geen mobiliteit en geen leefbaarheid. De waarde van infrastructuur bepalen is belangrijk voor iedereen die erbij betrokken is, maar wie of wat bepaalt die waarde precies? In dialoog met de samenleving helpt themacenter Waarde van Infrastructuur om strategische en politiek gevoelige afwegingen scherp te krijgen.

Een manier om de waarde uit te drukken is te duiken in statistische cijfers. In samenwerking met CBS deed het themacenter een experimenteel onderzoek naar de bijdrage van infrastructuur aan de totale toegevoegde waarde van de Nederlandse economie. Het antwoord is nog niet veel meer dan een optelsom van de bedragen die we jaarlijks besteden aan investeringen, onderhoud en het operationeel houden van infrastructuur. Tijdens een debatsessie willen we, met dit rapport als eerste stapje, het gesprek aangaan over hoe we de waarde bepalen, beïnvloeden en kwantificeren.

Door: Marc Unger (Schiphol) en Maarten van der Vlist (Rijkswaterstaat).