Werktuin samen werken – klimaatadaptatie in transitie

Werktuin samen werken – klimaatadaptatie in transitie

Hoe houden we de infrastructuur beschikbaar en betrouwbaar bij klimaatverandering? Hoe kunnen we onze wederzijdse afhankelijk inzetten ten behoeve van klimaatadaptatie?

Ronde 2 (14:00 – 15:00)
In de tweede werktuin gaan we aan de slag met een beoordelingskader voor adaptatiemaatregelen.

Ronde 1 (11:00 – 12:00)
We verkennen het volgende vraagstuk vanuit de ProRail casus: hittestress, extreme regenval, hoogwater; hoe gaan we hiermee om? Elgard van Leeuwen zal de stresstest-methodiek toelichten.

Door themacenter Beschikbaarheid