Rob Bauer

Rob Bauer

Biography

Rob Bauer is aanstaand Commandant der Strijdkrachten en zal in die rol verantwoordelijk zijn voor de inzet van militairen op missie. De Commandant heeft de dagelijkse leiding en informeert en adviseert de minister hierover. Een andere taak is de planning en uitvoering van militaire operaties. Ook is de Commandant der Strijdkrachten de belangrijkste militair adviseur van Nederlands politieke leiders.

All session by Rob Bauer