NGinfra-directeur van der Bend

'We kunnen maar beter goed voorbereid zijn'
14
okt

Daarom InfraTrends

Het thema van InfraTrends op dinsdag 14 november luidt ‘samen op voorsprong’. En als iemand deze boodschap kan verkondigen, is dat wel de nieuwe Commandant der Strijdkrachten (CdS) Rob Bauer die op dit congres paralellen bloot zal leggen tussen de wereld van defensie en de infrawereld.

Op InfraTrends delen en ontwikkelen inframanagers vanuit verschillende sectoren (o.a. weg, energie, telecom, water), wetenschappers en overheden nieuwe kennis over toekomstbestendige infrastructuur. Hoogleraar socio-economische transities Derk Loorbach geeft zijn visie op hoe infrabeheerders hun cruciale rol bij het aanjagen en faciliteren van grote transities – waar we middenin zitten – met verve kunnen vervullen. Zijn Amerikaanse collega Douglas Sicker zal wijzen op een nieuwe uitdaging die minstens zo urgent is: het beheersen van risico’s van wederzijds afhankelijke infrastructuren en netwerken die meer en meer vervlochten met elkaar raken, waardoor een geheel nieuwe infrastructuur ontstaat. Misschien wel tijd voor nieuwe rollen…?

De tijd zal het leren. Maar je kunt maar beter goed voorbereid zijn. Als algemeen directeur van NGinfra nodig ik jullie daarom van harte uit om op InfraTrends aanwezig te zijn, mede namens de wetenschappelijke directie Margot Weijnen en Wijnand Veeneman en de bestuursleden.

Meedoen? Kom op 14 november.

Op InfraTrends 2017 op dinsdag 14 november in Delft komen inframanagers van onder andere Rijkswaterstaat, Vitens, Alliander, Port of  Rotterdam, KPN, ProRail en Schiphol, wetenschappers en overheden bij elkaar om kennis te delen over responsieve infrastructuur. Zij willen de cross-sectorale samenwerking in onze sector een stap verder brengen. Een unieke kans om collega’s bij andere infrabeheerders te ontmoeten en samen verschil te maken als het gaat om de toekomst van infrastructuur.

Ik zal erbij zijn en hoop u ook. Tot dan!

Namens Next Generation Infrastructures,

Aernout van der Bend – algemeen directeur NGinfra