Werktuin samen verkennen – data in transitie

Werktuin samen verkennen – data in transitie

Hoe kunnen we linked data en visualisatie inzetten om samenwerking en afstemming tussen infrabeheerders op het gebied van onderhoud te verbeteren?

Een van Nederlands grootste luchthavens kreeg in het hoogseizoen te maken met de afsluiting van de toegangsweg vanwege onderhoud door RWS en stremming van het treinverkeer door onderhoud door ProRail. Voor zowel RWS als ProRail was dit een goedkoop laagseizoen. De luchthaven kon, door verlies van aan- en afvoercapaciteit van passagiers, niet werken in de voor hun drukste periode van het jaar. Samenwerking en afstemming op basis van linked data kan dit voorkomen. Wellicht kan kunstmatige intelligentie op basis van linked data, dit in de toekomst automatisch detecteren.

Dit voorbeeld laat zien dat samenwerking nodig is voor de beheersing van de kosten en het ruimtebeslag. Dit natuurlijk met behoud en liefst groei van de capaciteiten van de infrastructuren. Onderzocht is of met het delen van data met de linked datatechniek, afstemming op onderhoud en uitbreiding mogelijk zijn. Ook weer tegen minimale kosten en minimale capaciteitsverlies tijdens de werkzaamheden. Hierbij willen we in 4D (3D + tijd) inzicht geven in de mogelijkheden tot kostenbesparing. Daarnaast willen we en de basis leggen om met kunstmatige intelligentie de kosten en capaciteit optimalisatie te bepalen.

Ronde 1 (11:00 – 12:00)
In ronde 1 verkennen we:

  • Hoe linked data en visualisatie ingezet kan worden om de afstemming van werkzaamheden en capaciteiten te verbeteren
  • Hoe kunstmatige intelligentie ingezet kan worden om kosten en capaciteit te optimaliseren

Ronde 2 (14:00 – 15:00)
We passen de inzichten uit de eerste ronde toe om het model te concretiseren en interessanter te maken voor een bredere groep partijen. In kleinere werkgroepen gaan we aan de slag.

Door themacenter Data & Security