Keynote – de gebruiker & transitie

15 nov 2018
13:30
Bouwcampus

Keynote – de gebruiker & transitie

Onder invloed van nieuwe technieken, de verduurzamingsopgave en verstedelijking, verandert de manier waarop mensen zich bewegen en infrastructuren gebruiken.

Als directeur van de ANWB vertegenwoordigt Frits van Bruggen de grootste gebruikersgroep van infrastructuur. Op het InfraTrends 2018 stelt hij de belangen van de gebruiker centraal, nu, en in de toekomst. Wat vraagt hij van infrabeheerders?