Keynote – Doen is het nieuwe denken

15 nov 2018
10:40
Bouwcampus Delft

Keynote – Doen is het nieuwe denken

Inspiratie vanuit een andere sector, vanuit een bedrijf waar transitie centraal staat.

GroenLeven ontwikkelt zonneparken en zonnedaken. Roland Pechtold, algemeen directeur van GroenLeven vertelt over de filosofie van GroenLeven, biedt inspiratie en gaat in op de vraag wat de energietransitie en de grootschalige ontwikkeling van zonneparken en -daken van de infrabeheerder vraagt.

GroenLeven
GroenLeven is in 2012 opgericht door twee vrienden met de ambitie de wereld duurzamer te maken. Bij de start van het bedrijf lag de focus op de landbouwsector: agrariërs helpen grip op de kosten te krijgen van het energieverbruik. Anno nu is GroenLeven marktleider op het gebied van het ontwikkelen van grootschalige zonnedaken, zonneparken en zonne-energieoplossingen. Met de oplossingen dragen zij bij aan de ambitie van Nederland om in 2020 14% van alle energie duurzaam op te wekken

GroenLeven wil een voorbeeld zijn, door in alles wat ze doen een duurzame impact te hebben op onze omgeving. GroenLeven denkt zoveel mogelijk vanuit People, Planet en Profit en wil haar kinderen later kunnen vertellen dat we iets betekend hebben voor een schonere, betere en duurzame wereld. Wat kunnen we leren van een organisatie waarbij transitie centraal staat?