Werktuin samen werken – MKBA in transitie

15 nov 2018
14:00

Werktuin samen werken – MKBA in transitie

Hoe komt de toegevoegde waarde beter tot haar recht in de MKBA?

De MKBA is dé methode om de waarde van infra te bepalen. Maar dat is deels theorie. Maar in de praktische toepassing wordt het instrument – dat wettelijk is voorgeschreven – nogal als beperkt ervaren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om de weging van effecten, maar ook om effecten die überhaupt niet meetellen. Zo focust de MBKA vooral op de waarde niet wordt toegevoegd door de aanleg van nieuwe infra, en minder over de relatie met bestaande infra.

Ronde 2 (14:00 – 15:00)
Deelnemers gaan in werkgroepen aan de slag met de lessen uit de verkennende ochtendsessie. Aan de hand van de al dan niet vermeende tekortkomingen van de MKBA doen deelnemers suggesties voor aanpassingen aan het instrument, om maatschappelijke meerwaarden beter in kaart te brengen.

Ronde 1 (11:00 – 12:00)
In de verkennende sessie gaat Maarten van der Vlist aan de hand van enkele praktijkcases met deelnemers in op de vraag in hoeverre de MBKA maatschappelijk waardes daadwerkelijk in beeld brengt. Daarbij grijpt hij terug op het CBS onderzoek van vorig jaar.

Door themacenter Waarde van Infrastructuur