Werktuin samen verkennen – MKBA in transitie

15 nov 2018
11:00
Bouwcampus Delft

Werktuin samen verkennen – MKBA in transitie

Hoe komt de waarde (met name indirecte effecten, zoals agglomeratie effecten, sociaal en culturele effecten) beter tot zijn recht in de MKBA?

De MKBA is dé methode om de waarde van infra te bepalen. Maar dat is deels theorie. Maar in de praktische toepassing wordt het instrument – dat wettelijk is voorgeschreven – nogal als beperkt ervaren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om de weging van effecten, maar ook om effecten die überhaupt niet meetellen. Daarbij wordt de  MBKA vooral toegepast bij  de aanleg van nieuwe infra, en minder bij het analyses m.b.t. beheer en onderhoud van bestaande infra

Ronde 1 (11:00 – 12:00)
In een verkennende sessie gaat directeur Carl Koopmans van SEO Economic Research in Amsterdam aan de hand van enkele praktijkcases met deelnemers in op de vraag in hoeverre de MBKA maatschappelijk waardes daadwerkelijk in beeld brengt. Daarbij grijpt hij terug op het CBS onderzoek van vorig jaar.

Ronde 2 (14:00 – 15:00)
Deelnemers gaan in werkgroepen aan de slag met de lessen uit de verkennende ochtendsessie. Aan de hand van de al dan niet vermeende tekortkomingen van de MKBA doen deelnemers suggesties voor aanpassingen aan het instrument, om maatschappelijke meerwaarden beter in kaart te brengen.

Door themacenter Waarde van Infrastructuur